Pracovní nástroje

Hlavní volitelný pracovní nástroj je zařazen v pořadí jako třetí za pružiny a desku. Jsou jím různé typy válců, nebo smyk.

Pracovní nástroj je určen pro konkrétní typ materiálu povrchu. Jednotlivé typy nástrojů lze případně jednoduše měnit.

Žebrový válec je určen zejména pro materiály se sklonem k velkému uléhání. Typicky pro směsi písku a jílu, případně pro těžké, čistě pískové jízdárny. Dobré výsledky vykazuje pro specielní drezurní a westernové jízdárny.

Mřížový válec je nástrojem s nejvyšší univerzálností nasazení. Povrch jízdárny optimálně urovnává, díky vyšší hmotnosti i hutní. Optimální je pro nasazení na jízdárnách s povrchem písek – geotextilie. Geotextilie se na válec nemže nalepit a materiál, který vniká do válce je šnekem vyhazován ven. Mřížový válec je ideální v případě kdy je nutno udržovat jedním strojem více typu povrchů, nebo kdy uživatel plánuje přejít v budoucnu na jiný typ směsi.

Gumový válec má obdobné vlastnosti a nasazení jako předchozí, díky vyšší hmotnosti má i vyšší hutnící účinek. Válec lze připojit na běžné stroje NL, Roll a Rain, nebo je přímo montován na specielní konstrukci Platz-Max-S jiným uspořádáním pracovních nástrojů.

Smyk slouží k úpravě zejména čistě pískových povrchů. U směsí písků a geotextilií může docházet k vytahování vlákna na povrch. Pro toto nasazení není vhodný.

Přídavné nástroje lze připojit na standardní soupravu pro zajištění doplňkové úpravy.

Rozrývací radlička – slouží pro rozrušení příliš uhutněného povrchu – například jílů. Používá se občasně a je připevněna pomocí pákového zámku k nosné konstrukci stroje.

Hladící lišta – slouží k definitivnímu uhlazení povrchu a připevňuje se za pracovní válec.